Capture10

Видеонаблюдение

Видеонбалюдението и сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи са прецизно структурирани процеси. Задължително се спазват приложимите нормативни изисквания и стандарти.

Услугата включва:

  • Предварителен оглед
  • изготвяне на проект
  • изготвяне на оферта
  • изграждане
  • гаранционна и извънгаранционна поддръжка
  • профилактика и сервиз на системи за видеонаблюдениe

Те могат да бъдат изградени в пакет – като интегрирана техническа система за сигурност или поотделно. Нашите отлично подготвени професионалисти – инженери и техници, разполагат със съвременно оборудване, което позволява бързо и качествено изпълнение на услугата. Особеностите при изпълнението ѝ се договарят индивидуално при подписване на договора.
Стъпките по изпълнението са следните:
Безплатен предварителен оглед и изготвяне на „Оферта-предложение” и получавате:
• Оптимална конфигурация на техническата система за сигурност.
• Подробна информация за компонентите на системата.
• Възможности за комбиниране с други услуги, предлагани от фирмата.
• Цени на преференциални условия, актуални промоции и др.
• Точни сроковете за изграждане на системата.
• Препоръки за подобряване сигурността на обекта.
Изготвяне на „Договор” след одобрена оферта:
• Стойност на необходимата за изграждане на обекта техника.
• Цени на услугите по монтаж, настройка и програмиране на техническите средства.
• Срок за изграждане на системата.
• Гаранционнен срок на техниката.
• Условия и начин за плащане.
Изграждане на системата за сигурност:
• Окабеляване, монтаж на техническите средства за сигурност, настройка – позволяваща адекватна и безотказна работа на системата, програмиране – осигуряващо възможно най-точна информация за събитията на обекта и обучение на клиента за работа със системата.
Профилактика и тестване на системата за сигурност:
• Периодични проби на всички програмирани сигнали и измерване на моментните показатели на електронните компоненти, с които е изградена системата.
Гаранционна и следгаранционна поддръжка на системата за сигурност:
• Пренастройване и препрограмиране на цялата система или на отделни нейни компоненти.
• Подмяна и ремонт на отделни компоненти.
• Преместване (демонтаж и монтаж) на технически средства при възникнала необходимост.
Сервизен ремонт на компоненти от системата за сигурност:
• Демонтаж на неизправни компоненти и замяната им с временни такива, до отстраняване на повредата.
• Ремонт в сервиза на фирмата, настройване и тестване.
• Монтаж на отремонтираната част и тестване цялостната работа на системата.

Контакти