pcservice

Изграждане на ИТ инфраструктура и компютърна поддръжка

Сайтрон ООД предлага високо квалифицирана техническа поддръжка, която да гарантира бързото, качествено и професионално решаване на всички технически проблеми.

Ние ще предложим индивидуален подход за всеки клиент. Използваме технологии с висока степен на сигурност и надеждност за изграждане и поддържане на решения, водещи до повишена ефективност и ниски разходи.
Целта е изготвянето на цялостна ИТ концепция, съобразена с индивидуалните нужди и бюджети на нашите клиенти. Специалистите ни ще направят огледна техниката във вашия офис. Ще направят всички необходими, оптимизации и други превантивни действия, за да получите най-доброто от вашата компютърна техника.
Специалистите на Сайтрон ООД ще Ви окажат съдействие на място, по телефона или дистанционно и ще помогнат за решаването на проблеми с Вашите компютърни системи.
Сайтрон ООД изготвя индивидуален абонаментен план изцяло съобразен с Вашите специфични ИТ потребности, бюджет и работно време. Клиентите, използващи абонаментна поддръжка получават приоритетно обслужване, гарантирана помощ, поддръжка и периодична профилактика на своите компютърни мрежи и системи.

Контакти