cable

Структурни кабелни системи

Сертифицирани СКС , от сертифицирани специалисти ….. 

Структурното окабеляване представлява Структурна кабелна система (СКС), която е необходима за създаване на ефективна информационна инфраструктура във всякa съвременна фирма или организация. То обединява в единна система множество подсистеми за обмен на информация като: локални компютърни системи, телефонни мрежи, системи за безопасност, видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа, противопожарни системи и др. Създаването на  универсална кабелна система опростява значително процедурите по мониторинг, контрол и управление на всички подсистеми на компанията. Преимуществата са, че се използва се единна кабелна система за пренос на данни, глас и видеосигнали; използват се стандартни компоненти и материали; осигурява се гъвкавост и възможност за лесни изменения и допълнения на всички съществуващи мрежи; възможно е едновременно използване на няколко различни мрежови протокола; кабелните системи не зависят от измененията в технологиите и доставчиците на оборудване системите допускат управление и администриране от минимален обслужващ персонал.

Структурно окабеляване е незаменима част от създаването на добре работеща и ефективна информационна инфраструктура във всяко съвременно предприятие или организация!

Структурните кабелни системи осигуряват значителна гъвкавост и възможност за лесни изменения и допълнения на всички съществуващи системи. Друга важна положителна страна на структурните мрежи е възможността да се използват едновременно няколко различни мрежови протокола и не зависят от измененията в технологиите и доставчиците на оборудване. Кабелните системите дават възможност за управление и администриране от минимален обслужващ персонал. Изградените кабелни трасета могат да бъдат както с медни кабели така и с оптични като се допуска в една мрежа и комбинирането на двата вида оптични и медни кабели.

Структурното окабеляване трябва да покрива точно определени стандарти, които се различават при инсталация в офиси, бизнес сгради, центрове за съхранение на данни, комуникационни възли и др. Стандартите са 3 вида:

  • EIA/TIA 568A – това е първия световен стандарт за структурно окабеляване който е създаден в САЩ. На базата на този стандарт с някои промени са създадени Световният и Европейският.
  • CENELEC EN 50173 – европейски стандарт за кабелни системи известен в Англия BS EN 50173
  • ISO/IEC 11801 – националният ISO стандарт за структурни кабелни системи
Контакти