WAGO

Индустриална автоматизация

През годините Сайтрон ООД се доказа като разработчик, проектант и внедрител на системи за автоматизация на производството. Конфигуриране и приложно програмиране на PLC и SCADA системи.

Дейности

  • Тестове и пускане в експлоатация
  • Обучение на технически персонал
  • Поддръжка и обновяване  на системи.
  • Доставка на оборудване
  • Монтаж и пуск на  електрооборудване ниско напрежение
  • Електро-  задвижвания, електро и сигнални инсталации за производствени предприятия.
Контакти